Copywriting

16.06.2019

  Co je to copywriting a kdo je copywriter

Historie copywritingu                      

Počátky copywritingu souvisí s počátky reklamy a inzerce a můžeme je pozorovat už u starověkých civilizací. Staří Egypťané, Řekové a Římané využívali pro nabídky zboží dřevěné či hliněné desky a později papyrus. 

Ve středověku se zase rozšířilo používání cechovních znaků, ale už v dřívější době obchodníci používali své znaky na výrobcích a vývěsní štítky. Za významný milník pro rozvoj copywritingu je však považován vynález knihtisku v 15. století. Vůbec prvním tištěným dokumentem byl leták podporující prodej modlitební knihy. 

S rozvojem novin a časopisů v 17. století úzce souvisí masivní rozvoj inzerce. První inzerát byl v Evropě otištěn v 17. století, u nás se počátky inzerce v novinách datují do konce 18. století. 18. století přineslo i vynález litografie, který umožnil tisk reklamních plakátů ve velkých nákladech a v polovině 19. století vznikly vůbec první reklamní agentury. Prvním nezávislým copywriterem byl Američan John Emory Powers pracující pro velké obchodní domy.

Co je to copywriting

Máte originální produkt či službu a chcete, aby se o ní zákazníci dozvěděli? Najměte si copywritera, aby ji prodal. Copywriting je obor zabývající se tvorbou reklamních a prodejních textů (PR články, newslettery, produktové popisky, reklama ad.). Texty by měly bavit, informovat a především přesvědčovat, aby si lidé koupili určitý výrobek nebo objednali službu.

Copywriter nebo copywrighter?

Copywriter je člověk, který tvoří reklamní a prodejní texty (copy znamená reklamní sdělení a writer spisovatel). Přesto podle statistik řada lidí stále zadává do vyhledavačů slovo copywrighter. Zatímco dříve si copywriter vystačil se znalostmi gramatiky a stylistiky, dnes, kdy význam internetového prodeje roste, by měl mít přesah i do dalších oborů souvisejících s internetem - tedy SEO, obsahovým marketingem, ale na škodu nejsou ani znalosti psychologie. Copywriter totiž musí znát nejen produkt či službu, o nichž píše, ale také publikum, pro které píše. Měl by mít povědomí o existenci Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorského zákona) a o tom, že cizí text lze použít jen s uvedením zdroje. Dnes už totiž existují programy, které dokážou zjistit, zda je text původní, či ne.

Ne každá firma si může dovolit zaměstnat svého copywritera. Pak může oslovit PR nebo reklamní agenturu nebo si najmout freelencera.

Interní copywriter

- zná dokonale váš obor

- někdy musí "chrlit" texty na úkor kvality

- může mu chybět odstup a nadhled

Copywriter freelencer

- větší časová flexibita

- jako člověk "zvenčí" může přinést svěží vítr a nové úhly pohledu na váš produkt nebo službu

Web copywriting

Web copywriting neboli psaní pro web se od klasického copywritingu podstatně liší a má svá pravidla, která se vyplatí dodržovat (např. členění textu, používání klíčových slov, velikost písma, alternativní popisování obrázků). Web copywriter by měl mít povědomí o SEO a texty by měly být optimalizované nejen pro vyhledavače, ale i pro čtenáře. Pro texty platí pravidlo obrácené pyramidy.

Jak se pozná dobrý web copywriter?

- zajímá se do hloubky o vaši firmu i konkurenci a pokládá vám spoustu otázek

- jsou za ním vidět výsledky (roste čtenost článků, návštěvnost webu i počet konverzí)

- gramatiku a stylistiku má na háku

- ví něco o SEO a bude se vás ptát na analýzu klíčových slov

Ceny copywritingu

Copywriter je placený buď za normostrany (od 30 Kč do cca 3000 Kč), na základě hodinové sazby (250-3000 Kč) nebo se s ním můžete dohodnout o ceně za konkrétní projekt.

Můžete narazit na kvalitního copywritera za nízkou cenu, ale také se "spálit". Nejlepší je řídit se referencemi a ukázkami práce. Pozor, výše ceny není vždy přímo úměrná kvalitě textu - na druhou stranu, vyšší cena je mnohdy oprávněná - přestože vám copywriter odevzdá "pouze" text, jeho práce často zahrnuje kromě samotého psaní i činnosti, které "nejsou vidět" - shánění a studium podkladů, průzkumy, analýzy, rozhovory, korektury.

Kde může začínající copywriter sehnat zakázky a klient vybrat copywritera?

Existují oborové a tematické weby, např. https://navolnenoze.czwww.webtrh.cz a řada dalších.

Potřebujete pomoci s tvorbou textů? Napište mi