Copywriting

16.06.2019

                  Co je to copywriting                  

Copywriting (někdy v češtině chybně označovaný jako copywrighting) je obor zabývající se tvorbou reklamních a prodejních textů (PR články, newslettery, produktové popisky, reklama ad.). Texty by měly bavit, informovat a především přesvědčovat, aby si lidé koupili určitý výrobek nebo objednali službu.

Kde se vzal copywriting

Počátky copywritingu souvisí s počátky reklamy a inzerce a můžeme je pozorovat už u starověkých civilizací. Staří Egypťané, Řekové a Římané využívali pro nabídky zboží dřevěné či hliněné desky a později papyrus. 

Ve středověku se zase rozšířilo používání cechovních znaků, ale už v dřívější době obchodníci používali své znaky na výrobcích a vývěsní štítky. Za významný milník pro rozvoj copywritingu je však považován vynález knihtisku v 15. století. Vůbec prvním tištěným dokumentem byl leták podporující prodej modlitební knihy. 

S rozvojem novin a časopisů v 17. století úzce souvisí masivní rozvoj inzerce. První inzerát byl v Evropě otištěn v 17. století, u nás se počátky inzerce v novinách datují do konce 18. století. 18. století přineslo i vynález litografie, který umožnil tisk reklamních plakátů ve velkých nákladech a v polovině 19. století vznikly vůbec první reklamní agentury. Prvním nezávislým copywriterem byl Američan John Emory Powers pracující pro velké obchodní domy.


Copywriter, nebo copywrighter? 

Copywriter je člověk, který tvoří reklamní a prodejní texty (copy znamená reklamní sdělení a writer spisovatel).  Přesto  podle statistik řada lidí zadává do vyhledavačů slovo copywrighter.
Z
atímco dříve si copywriter vystačil se znalostmi gramatiky a stylistiky, dnes, kdy význam internetového prodeje roste, by měl mít přesah i do dalších oborů souvisejících s internetem - tedy SEO, obsahovým marketingem, ale na škodu nejsou ani znalosti psychologie. Pokud vás zajímá, co všechno by měl umět copywriter, přečtěte si článek Jak se stát copywriterem.

Copywriter musí znát nejen produkt či službu, o nichž píše, ale také publikum, pro které píše. Měl by mít povědomí o existenci Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorského zákona) a o tom, že cizí text lze použít jen s uvedením zdroje. Dnes už totiž existují programy, které dokážou zjistit, zda je text původní, či ne.

Ne každá firma si může dovolit zaměstnat svého copywritera. Pak může oslovit PR nebo reklamní agenturu nebo si najmout freelencera. Jaké jsou rozdíly mezi spoluprací s freelencerem a mezi prací interního copywritera?

Interní copywriter

- zná dokonale váš obor

- někdy musí "chrlit" texty na úkor kvality

- může mu chybět odstup a nadhled

Copywriter freelencer

- větší časová flexibilita

- jako člověk "zvenčí" může přinést svěží vítr a nové úhly pohledu na váš produkt nebo službu

Webový copywriting

Webový copywriting neboli psaní pro web se od klasického copywritingu podstatně liší a má svá pravidla (např. členění textu, používání klíčových slov, velikost písma, alternativní popisování obrázků). Webový copywriter by měl mít povědomí o SEO a texty by měly být optimalizované nejen pro vyhledavače, ale i pro čtenáře. Pro texty platí pravidlo obrácené pyramidy. 

Jak se pozná dobrý webový copywriter?

- zajímá se do hloubky o vaši firmu i konkurenci a pokládá vám spoustu otázek

- jsou za ním vidět výsledky (roste čtenost článků, návštěvnost webu i počet konverzí)

- gramatiku a stylistiku má na háku

- ví něco o SEO a bude se vás ptát na analýzu klíčových slov

Ceny copywritingu

Copywriter je placený buď za normostrany (od 150 Kč do cca 3000 Kč), na základě hodinové sazby (250-3000 Kč) nebo se s ním můžete dohodnout o ceně za konkrétní projekt.

Můžete narazit na kvalitního copywritera za nízkou cenu, ale také se "spálit". Nejlepší je řídit se referencemi a ukázkami práce. Pozor, výše ceny není vždy přímo úměrná kvalitě textu - na druhou stranu, vyšší cena je mnohdy oprávněná - přestože vám copywriter odevzdá "pouze" text, jeho práce často zahrnuje kromě samotého psaní i činnosti, které "nejsou vidět" - shánění a studium podkladů, průzkumy, analýzy, rozhovory, korektury.

Kde můžete jako začínající copywriter sehnat zakázky?

První zakázky může nabídnout zadarmo za reference, vytipujte si firmy, se kterými byste rádi spolupracovali, a zašlete jim nabídku. Také existují weby, kde můžete zveřejnit svou prezentaci (např. https://navolnenoze.cz), nabídnout práci nebo reagovat na poptávku (např. www.webtrh.cz. Využít můžete také facebookové skupiny.   

Potřebujete pomoci s tvorbou textů? Napište mi