Korektury

 

Korektor nečte texty, jako čtete běžně knihu. Každý má své metody a já vám v tomto článku představím své know-how.

Korektura textu je oprava textu z hlediska pravopisu, stylistiky a typografie. Pokud korekturu nemohou dělat dva lidé, doporučuji číst text vždy dvakrát. Při jednom čtení můžete lehce něco přehlédnout.