Korektura textů

Získejte si důvěru zákazníků bezchybnými a profesionálními texty                              


Zkontroluji vaše texty před zveřejněním, aby byly srozumitelné a bez chyb. Co je to korektura?

Korektura je oprava textu z hlediska pravopisu, gramatiky, stylistiky a typografie.

Hodně lidí si myslí, že se při korekci textu kontrolují jen pravopisné a gramatické chyby.
Ve skutečnosti se korektoři kromě pravopisu a gramatiky zaměřují také na stylistiku, typografii, fakta a třeba u e-booků, plakátů nebo kalendářů i na grafiku. 

Druhy korektur

Pravopisná korektura + gramatická

Jde o opravu gramatických a pravopisných chyb, překlepů, chybějících písmen atd. Gramatické chyby se vyskytují hlavně v textech cizinců (např. dvě kalhoty).

Stylistická korektura

Odstranění stylistických neobratností a chyb – může se jednat např. o nelogičnosti v textu, opakující se slova ve větách za sebou nebo dokonce v jedné větě, nedodržení stylové jednoty, špatně navazující věty ad.

Typografická korektura

Kontrola písma (druhu, velikosti), nadbytečných či chybějících mezer, řádkování atd. Kromě toho ještě existují dva další druhy korektur.

Předtisková korektura

Doporučuje se u všech textů, které se budou tisknout v tiskárně. Důvodem je, že grafikem vysázený text se může v tiskárně "rozhodit".

Faktografická korektura

Jde o kontrolu faktických údajů uvedených v textu. V praxi to vypadá tak, že kdykoliv použijete nějaký název, např. zeměpisný, vlastní jméno, číselný údaj či jiný fakt, a nejste si jisti jeho správností, měli byste si ho ověřit. 


Jsem pro vás ta pravá KOREKTORKA? 

S korekturami mám 20 let zkušeností a pracuji pro klienty z různých oborů z Čech i ze zahraničí (Multisport, Moore Czech Republic, Vessan reality ad.) 

Kontroluji všechny typy dokumentů (kromě studentských prací) od newsletterů přes webové stránky až po e-booky a knihy.


Ve vašich textech zkontroluji: 
 pravopis,
✓ gramatiku, 
✓ typografii,
✓ stylistiku (opakování slov, nadbytečná slova apod.), 
✓ formátování.


Přidáte se k mým nadšeným klientům?6 důvodů, proč si objednat opravu textu u mě:

 odborné vzdělání (VOŠ publicistiky) – nevyhýbám se žádným tématům – pokud potřebuji konzultaci, vím, kam se obrátit,

 zkušenosti (20 let praxe),

 kvalita (v ceně je dvojí čtení),

 kontroluji nejrůznější typy textů – reklamní, firemní, webové stránky, články, příspěvky na sociální sítě, knihy, kalendáře, e-maily, smlouvy, videotitulky,

 skvělé reference,

 Opravuji všechny druhy dokumentů (word, pdf...).


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"S Jarkou spolupracujeme už nějakou dobu a není nic, co bych jí vytkla. Je vždy milá, ochotná, vstřícná, pohotová a profesionální. Většinou připravuje pro naši firmu korektury kampaňových materiálů, ale teď nám udělala i korekturu všech našich firemních materiálů, které procházely redesignem. Ani titulky ve videu pro ní nejsou problém :) Všem spolupráci s Jarkou rozhodně doporučuji."

Martina Dudková, Marketing Executive ve firmě MultiSport Benefit 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Další reference:

Jak pracuji?

Každý text je jiný. Proto vás před stanovením ceny požádám o zaslání celého textu. Teprve pak vám zašlu kalkulaci a po jejím odsouhlasení se pustím do práce.

Ve Wordu provádím opravy formou sledování změn, takže všechny opravy vidíte. U pdf dělám opravy přímo do dokumentu.

Orientační ceník korektur:

 pravopisná a gramatická korektura - 90 Kč/normostrana

 pravopisná, gramatická a stylistická korektura (kromě oprav pravopisu a gramatiky i úprava slovosledu, opakujících se nebo nadbytečných slov, sjednocení stylu apod.) –  100 Kč/normostrana

 předtisková korektura  100 Kč/normostrana

 express korektura do 24 hodin (maximálně 5 normostran) –
120 Kč/normostrana
 kalendáře a diáře, videotitulky  900 Kč/hodina


Potřebujete opravit text? Napište mi a já se vám co nejdříve ozvu.