Jak se stát korektorem?

15.04.2020

Korektor nečte texty, jako čtete běžně knihu. Každý má své metody a já vám v tomto článku představím své know-how.

Pečlivost a smysl pro detail

Pokud postrádáte tyto vlastnosti, asi pro vás povolání korektora nebude tím pravým. Při kontrole textů se mi osvědčilo čtení po slabikách. Proč? Řadu slov máte uloženou v paměti ve správném znění, a když čtete slovo, aniž byste si je rozložili na slabiky, můžete je správně přečíst, i když v něm je chyba.

Co vše by měl korektor kontrolovat?

Korektura ale není jen oprava pravopisných chyb a gramatiky. Při každé korektuře si všímám i stylistiky, upravuji "kostrbaté" věty, nahrazuji opakující se slova synonymy, hlídám mezery mezi slovy, velikost a typ písma i mezery mezi řádky.

Dvojí čtení

Všechny texty čtu dvakrát a díky tomu zaručuji 100% bezchybnost. Podruhé čtu text již se zapracovanými opravami. Někdy při druhém čtení už žádnou chybu nenajdu, ale přesto se metody dvojího čtení držím. Často si totiž teprve při druhém čtení všimnu třeba opakujících se slov. Dvakrát kontroluji i zapracování všech oprav. Opravy provádím ručně ve vytištěném textu, následně je zapracuji do Wordu.


Kde ověřovat informace

Jako první se dívám do Internetové jazykové příručky Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Od úterý do pátku s výjimkou prázdnin mají pro veřejnost k dispozici telefonní linku, kam se mohou lidé obracet s dotazy týkajícími se jazykových záludností. Občas nahlédnu do 8dílného Slovníku spisovného jazyka českého (Academia, Praha) či Akademického slovníku cizích slov.

Pokud se v textu vyskytnou odborné názvy, které neznám, ověřuji si na internetu, zda daný výraz vůbec existuje a zda je použit ve správném kontextu (řada chyb vzniká zvláště díky nedokonalým překladům). Pokud jde o historická jména či zeměpisné názvy, také doporučuji vše ověřit, případně konzultovat přímo s autorem.

Formáty

Opravy ve Wordu dělám formou sledování změn, aby klient vždy viděl, co jsem opravila. Často používám k vysvětlení komentáře. Opravy se dají dobře dělat i v PDF.

Termíny

Samozřejmě záleží na rozsahu textu. Kratší texty opravuji do druhého dne, jinak zasílám zpravidla třetí den.

Cena 

Ceny za korektury bývají různé. Nejčastěji se stanovují za normostranu (1 800 znaků s mezerami) a každá započatá normostrana se počítá jako celá normostrana. Můžete narazit na velmi nízké ceny (20 Kč/normostrana) a také na ceny kolem 100 Kč za normostranu. Nemusí to tak být vždy, ale cena často odráží kvalitu. Hodně vám napoví i reference spokojených klientů.

Rychlonávod na korekturu

Co tedy doporučuji? Pokud máte čas, text čtěte vždy dvakrát. Pomalu, po slabikách, nejlépe nahlas. Co hlídat? Pravopisné chyby, gramatiku, opakující se slova, kostrbaté věty a vůbec celkový smysl textu. K opravám, pokud je to nutné, pište komentáře, aby klient rozuměl prováděné opravě. Netroufnete si na korekturu sami? Nevadí. Napište a já vám s opravou textu pomohu.


Chcete se stát korektorem a nevíte, jak na to? Mám pro vás 3 tipy:

- Otestujte si své znalosti ZDARMA v pravopisném kvízu a zjistěte, jak na tom jste se znalostmi češtiny.

- Objednejte si novinku na českém trhu – e-book na trénování korektur online a vyzkoušejte si hledání chyb v textu svým tempem.

- Přihlaste se na online kurz Texty na jedničku a nastartujte kariéru korektora už za 21 dní. Čekají na vás 4 týdny plné teorie a praxe, osobní zpětná vazba a na konci kurzu certifikát.