Souvětí souřadné

08.05.2019

Lidem se často pletou souvětí souřadná a podřadná. A mnozí tápou i v poměru mezi větami. Poznáte souřadící spojky? Třeba vám pomůže v orientaci tato tabulka: 



Souvětí souřadné
Souvětí souřadné