Jak se dělá rozhovor

12.06.2019

Chystáte se napsat rozhovor? Máte-li čas, rozhodně se vyplatí pečlivá příprava. Vyhledejte si co nejvíce materiálu o zpovídané osobě, abyste zbytečně nepokládali otázky, které už byly (několikrát) položeny, a nemělo by vás zaskočit ani to, když se vás např. spisovatel zeptá, jestli jste četli jeho poslední knihu. Po shromáždění a nastudování podkladů je dobré si otázky sepsat (raději více), můžete se je i naučit (ale během interview byste měli být schopni pružně reagovat, tzn. podle vývoje situace položit i dotazy, které jste původně připravené neměli). Rovněž je důležité mít představu, odkud kam chcete rozhovor vést. Cílem interview není jen zprostředkovat zajímavé názory a myšlenky dotazovaného, ale i zachycení atmosféry a nálady vašeho setkání. Předem se informujte, zda můžete během rozhovoru fotografovat, nebo zda vám zpovídaná osoba fotografie poskytne sama. 

Místo a čas interview nechte na dotazovaném, maximálně se mu přizpůsobte. Samozřejmostí je záznam rozhovoru na telefon či diktafon. Při následném přepisu a úpravách mějte na zřeteli délku, většinou je nutné škrtat, abyste se "vešli" do své rubriky. Přesný přepis není žádoucí, protože běžný rozhovor se od textu určeného k publikování liší, např. nespisovnými koncovkami nebo několikrát se opakujícími slovy (časté bývá nadužívání slova jako). 

Velkou pozornost věnujte názvu rozhovoru, ten mnohdy rozhoduje o tom, zda si čtenář interview přečte. Pokud je text delší, můžete jej rozčlenit mezititulky. K rozhovoru samozřejmě patří stručný úvod, obsahující pár vět o zpovídaném, a jeho součástí může být i medailonek, v bodech vypsané informace ze života dotazovaného.
Poslední fází každého interview by měla být autorizace - díky ní se můžete vyhnout pozdějším výhradám zpovídané osoby k již zveřejněnému rozhovoru. Slušností je dát dotazovanému vědět, kdy interview vyjde, a výtisk (pokud nejde o online médium) mu zaslat.

Zajímá vás, jak jste na tom s pravopisem? Vyplňte si ZDARMA krátký kvíz, ve kterém si zábavnou formou otestujete své znalosti https://www.lotoscopywriting.cz/test-jak-jste-na-tom-s-pravopisem/.