Čárka před a to

13.06.2019

Přemýšlíte, zda napsat, či nenapsat čárku před a to? Čárka před a to se píše, pokud se jedná o vysvětlovací význam, jinými slovy, když za kombinací výrazů a to následují další větné členy přinášející informace podstatné pro předchozí sdělení, např. Musí tam přijít tento týden, a to do středy (vysvětlení širšího významu slova týden) nebo Smlouvu je třeba uzavřít přímo s majitelem, a to písemně. - Na kroužku jsme hráli na různé hudební nástroje, a to kytaru, klavír, flétnu a buben.

Výše uvedený případ je třeba odlišovat od souvětí, v němž je použita spojka a v poměru slučovacím a ukazovací zájmeno to ve funkci větného členu odkazujícího na předchozí větu nebo některý její člen, např. V kině bylo hodně lidí a to Elišce vadilo. - Přišel nečekaně a to jeho sestru překvapilo.


Nevíte si občas rady, kde napsat čárku? Stáhněte si praktický Tahák na psaní čárek v souvětí za 99 Kč.

Jste zvědaví, jak jste na tom s pravopisem nebo uvažujete o práci korektora? Vyplňte si ZDARMA krátký kvíz, ve kterém si zábavnou formou otestujete své znalosti.