Modul 1 

                                 

1. 1. Úvod

1.2. Co je to korektura, druhy korektur

1.3. Zdroje

1.4. Co Word neopraví 

 Modul 2..

2.1. Postup při korektuře

2.2. Velká písmena

2.3. zájmeny

2.4. číslovky

2.5. Abyste

2.6. Interpunkční znaménka, značky, výčty

Modul 3.

3.1. STylistika - 1. část

3.2. STylistika 2. část


modul 4.

4.1. Čárky

4.2. čárky v souřadném souvětí

4.3. čárky ve větě jednoduché - 1. část

4.4. čárky ve větě jednoduché - 2. část

4.5. kde čárky napsat můžeme, ale nemusíme

4.6. čárky před některými dalšími spojkami

4.7, infinktivní konstrukce  

Modul 5. 

závěrečný test 

Část 1

CO JE TO KOREKTURA

Než začneme s praktickými úkoly, podíváme se na trochu teorie.

Co je to korektura?

Korektura je oprava textu z hlediska pravopisu, gramatiky, stylistiky a typografie.

Hodně lidí si myslí, že se při korektuře kontrolují jen pravopisné a gramatické chyby. Ve skutečnosti se ale korektoři kromě pravopisu a gramatiky zaměřují také na stylistiku, typografii, fakta a třeba u e-booků, plakátů nebo kalendářů I na grafiku. A podle toho také rozlišujeme druhy korektur.

Část 2

Druhy korektur

Pravopisná a gramatická
Jde o opravu gramatických a pravopisných chyb, překlepů, chybějících písmen atd. Gramatické chyby se vyskytují hlavně v textech cizinců (např. dvě kalhoty).


Stylistická
Odstranění stylistických neobratností a chyb - může se jednat např. o nelogičnosti v textu, opakující se slova ve větách za sebou nebo v jedné větě, nedodržení stylové jednoty, špatně navazující věty ad.

Typografická
Kontrola písma (druhu, velikosti), nadbytečných či chybějících mezer, řádkování atd.Kromě toho ještě existují další dva druhy korektur.

Předtisková
Doporučuje se u všech vysázených textů z tiskárny.

Faktografická (faktická)
Jde o kontrolu faktických údajů uvedených v textu. V praxi to vypadá tak, že kdykoliv narazíte na nějaký název, např. zeměpisný, vlastní jméno, číselný údaj či jiný fakt, a nejste si jisti jeho správností, měli byste si ho ověřit.

Většinou postačí Google, ale nezapomeňte ověřovat ze dvou zdrojů (pro kontrolu si daný výraz najděte na 2 odlišných webových stránkách). Při ověřování se vyhněte sponzorovaným stránkám.

Když už víme, jaké jsou druhy korektur, podíváme se na to, co dělá (a nedělá) korektor

Úkolem korektora je:

- Přečíst si dokument.

- Najít chyby.

- Označit chyby.

- Vrátit dokument.Korektor tedy opravuje:

- překlepy,

- pravopisné chyby,

- gramatické chyby,

- stylistické chyby,

- chyby v interpunkci,

- faktické chyby,

- problémy s formátováním.

Jako korektor byste měli býtposledním párem očí, který text čte. V době, kdy se vám text dostane do rukou, by měl být připravený k použití. Dost často je to ale přesně naopak.

Vy jste ten, kdo ho kontroluje, aby neproklouzly žádné chyby.

Co jako korektor neděláte

Co tedy není korektura?

Editace

Tu si lidé nejčastěji pletou s korekturou. Není neobvyklé narazit na klienta, který chce korektora, ale ve skutečnosti potřebuje editora. Pokud vás někdo osloví kvůli korektuře, ale chce změnit slova nebo opravit strukturu vět, NEJEDNÁ se o korekturu, ale o editaci.

Za editaci si můžete účtovat mnohem více než za korektury, protože projít, přepsat, přeformulovat a přeskupit text (v podstatě vytvořit zcela nový dokument) vyžaduje mnohem více času než korektura.

Je tedy velmidůležité vědět, co jako korektor vlastně máte dělat (a nedělat) a ještě než se pustíte do práce, si s klientem vyjasnit, jaký druh úprav potřebuje. To je pro práci korektora zcela zásadní.

Část 3

Zdroje

Občas je potřeba ověřit si psaní nějakého slova, interpunkci nebo nějaký stylistický problém. Pak je dobré vědět, kam sáhnout pro ty správné informace. Já osobně nejčastěji chodím sem:

 • www.internetovajazykovaprirucka.cz provozovaná Ústavem pro jazyk český AVČRKromě toho se vám může hodit:
 • Slovník spisovného jazyka českého (Academia, 1989,
  8 dílů),
 • Česká technická norma - Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory
  ČSN 01 69 10 (7/2014) - najdete v ní např. pravidla pro psaní závorek, lomítek, pomlček, spojovníků, číselných údajů a řadu dalších potřebných věcí,
 • Pravidla českého pravopisu s dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Academia, 2001),
 • Akademický slovník cizích slov (Academia, 2001),
 • Slovník českých synonym (Karel Pala, Jan Všianský, NLN, 1994),
 • https://www.synonyma-online.cz/.

Jako zdroj pro ověřování číslo 1 doporučuji Internetovou jazykovou příručku (provozuje ji Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR), ale neměla by vám chybět ani Česká technická norma - Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory.

Úkoly:

Pokud Internetovou jazykovou příručku ještě neznáte, projděte si její stránky.

https://prirucka.ujc.cas.cz/.

                                         


V tomto kurzu vám během 21 dnů vám předám své know-how týkající se umění kontroly textů.  


Co kurzem získáte? 

1. Zopakujete si nejdůležitější pravopisná a gramatická pravidla, aby vás při kontrole textů nic nezaskočilo.

2. Doporučím vám spolehlivé zdroje, abyste měli kam sáhnout, když si nebudete vědět rady.

2. Naučíte se metody Focus Maximalizer a KKT, díky nimž najdete všechny chyby v textech.

3. Podíváme se, jak odstranit stylistické chyby, aby byl text srozumitelný a lépe se četl.

4. Seznámíte se se základy typografie, takže budete vědět, kdy se píše pomlčka a kdy spojovník.

5. Probereme psaní čárek, protože v nich lidé nejčastěji chybují.

6. Kromě teorie na vás čekají i pracovní listy s krátkými úkoly, abyste si vše vyzkoušeli v praxi a na konci kurzu závěrečný test a má osobní zpětná vazba.


 

Součástí kurzu je BONUS 

- e-book na procvičování korektur v hodnotě 399 Kč.

E-book obsahuje 3 původní autorské povídky a korektury můžete procvičovat online odkudkoliv a kdykoliv.         Naskočte do 3týdenního e-mailového kurzu zdarma                                      

                                              Co není součástí kurzu 

Kurz obsahuje základy důležité pro práci korektora. Jeho součástí není výuka korektorských značek a marketing (jak shánět práci, reklama apod.). Tato témata budou v navazujícím kurzu. 

Kurz pro vás není, pokud 

- chcete zbohatnout přes noc,
- nejste ochotni na sobě pracovat a dále se vzdělávat.

 Možná vás ještě napadá:

Proč se učit hledat chyby, když text opraví Word?

Bohužel ani Word neopraví všechno. Proto celou jednu lekci věnuji chybám, které Word neumí opravit.

Co když nebudu stíhat?

Nemusíte mít obavy, skupina bude fungovat ještě týden po skončení všech úkolů, abyste měli čas případné zpoždění dohnat.

Pochopím vše?

Vše vysvětluji maximálně jednoduše, a kdyby přece jen něco nebylo jasné, bude fungovat facebooková skupina s mou plnou podporou.

Je pro mě kurz vhodný, když nemám potřebné vzdělání?

Ano, vzdělání není rozhodující – provádění korektur je dovednost a dá se naučit. Mělo by vás ale bavit čtení a hledání chyb v textech. 

 Cena: zdarma 

Jen za zpětnou vazby (celkem 3) a referenci – zpětné vazby a reference jsou podmínkou účasti v kurzu. 


Počet míst omezen 


Další běh kurzu už bude za cenu 3 500 Kč.


A kdo vás bude kurzem provázet?

Jsem copywriterka a korektorka s 20letou praxí. Dělala jsem korektury kalendářů, kuchařek, knih, firemních textů, reklam i e-booků. Mými klienty jsou Modrá pyramida, Multisport, PRESCO GROUP, Vessan Reality a řada dalších firem
Jak bude kurz probíhat:

Každý den vám přijde jeden e-mail s trochou teorie. Pokud bude v e-mailech látka, kterou je třeba procvičovat, bude v e-mailu odkaz na pracovní list a klíč, podle kterého si úkol můžete zkontrolovat.

Součástí kurzu bude facebooková skupina s mou podporou.